Cách Đóng nhóm chat in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:17 PM


Để đóng cuộc chat trong Base message, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào message.base.vn
  • Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu ".." tại thanh chức năng bên lề phải.

  • Bước 3: Bạn chọn Đóng

LƯU Ý: 

  • Chỉ có người tạo nhóm mới có quyền đóng nhóm chat
  • Khi đóng nhóm chat mọi người sẽ không thể  nhắn tin được nữa.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.