Cách xem các tài liệu đã upload trong nhóm chat in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:18 PM


Để xem lại toàn bộ các file tài liệu mà các thành viên đã upload trong 1 nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào message.base.vn
  • Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần xem file tài liệu và click vào icon ghim tại thanh chức năng bên lề phải, tài liệu sẽ hiện thị ngay tại cột phải.

* Tại đây bạn có thể tìm kiếm file cũ theo tên file nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.