Cách tắt thông báo trong nhóm chat in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:19 PM


Khi bạn không muốn thoát khỏi nhóm chat, không muốn nhận được thông báo nhưng vẫn muốn đọc được thông tin khi cần thiết, bạn có thể tắt thông báo trong từng nhóm chat theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào message.base.vn
  • Bước 2: Bạn chọn 1 nhóm chat cần tắt thông báo >> click vào icon 4 vuông (1) >> click vào icon bật/tắt (2) để tắt thông báo nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.