Cách gọi Video call cho 1 nhóm in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:19 PM


Để gọi Video cho 1 nhóm chat trong Base message, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào message.base.vn
  • Bước 2: Chọn kênh chat bạn gọi và click vào biểu tượng điện thoại để gọi video call nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.