Đánh dấu 1 nhóm chat in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:20 PM


Để đánh dấu 1 nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào message.base.vn
  • Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu ".." tại thanh chức năng bên lề phải.

  • Bước 3: Bạn chọn Đánh dấu.

Sau khi đánh dấu thành công, nhóm chat sẽ hiển thị lên đầu hoặc bạn click vào icon sao trên thanh công cụ bên lề trái nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.