Cách rời khỏi 1 nhóm chat in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:21 PM


Để xóa kênh chat trong Base message, họ thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào message.base.vn
  • Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu ".." tại thanh chức năng bên lề phải.

  • Bước 3: Bạn chọn Rời khỏi kênh

  • LƯU Ý: 
  • Tất cả mọi người đều có thể rời khỏi kênh được

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.