Cách vô hiệu Base Message của 1 tài khoản in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:21 PM


Để thiết lập vô hiệu Base Message của 1 tài khoản hay không cho phép 1 tài khoản có quyền nhắn tin hay nhận tin nhắn từ người khác, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn/ >> Chọn tab Thành viên và chọn tên thành viên cần vô hiệu Base Message

  • Bước 2: Tại tài khoản đó, bạn click vào iocn "..." >> Vô hiệu Base Message

Sẽ có 3 phân quyền để bạn lựa chọn:

Enabled: cho phép tài khoản đó tạo kênh và gửi nhận message
Block creating new chanels: không cho phép tạo kênh chat mới, khi tạo hệ thống sẽ có thông báo như sau

Block creating new chanels and receiving messages: không cho phép tạo kênh chat mới và nhận tin nhắn mới từ tài khoản chưa có kênh chat (với các kênh chat cũ đang tham gia thì vẫn gửi/ nhận đc tin nhắn)
Tài khoản bị block sẽ không có thanh chat ở góc phải màn hình và khi 1 tài khoản khác gửi tin nhắn hệ thống sẽ thông báo như sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.