Cách thiết lập các thư mục tri thức in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:27 CH


Để quản lý Kho tri thức tốt hơn, mỗi Kho tri thức có thể lưu trữ các tri thức trong từng thư mục nhỏ.
Tạo thư mục tri thức như sau:
Bước 1: Chọn Kho tri thức cần tạo thư mục --> Di chuột vào tên Kho tri thức --> Chọn dấu (+) để tạo mới thư mục tri thức


Có thể tạo nhiều cấp độ thư mục cha và thư mục con.
Giao diện hiển thị với phân loại kho tri thức chính thức:


Giao diện hiển thị với phân loại kho tri thức riêng tư:


Thành viên quản trị: Thành viên quản trị của thư mục tri thức này
Thành viên có quyền xem: Các thành viên được tag có quyền nhìn thấy thư mục tri thức này.
Nhấn Tạo thư mục mới là thao tác đã được hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.