Base Knowledge

Cách thiết lập các thư mục tri thức
Để quản lý Kho tri thức tốt hơn, mỗi Kho tri thức có thể lưu trữ các tri thức trong từng thư mục nhỏ. Tạo thư mục tri thức như sau: Bước 1: Chọn Kho tri thứ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:27 CH
Cách thiết lập kho tri thức mới
Bước 1: Để tạo 1 kho tri thức mới, ở giao diện Home của Knowledge bạn bấm chọn Thêm kho tri thức Bước 2: Trên giao diện mới mở ra, điền toàn bộ các th...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:28 CH
Cách thêm mới tri thức trên hệ thống
Để tạo 1 tri thức mới trên Knowledge, bạn thực hiện theo các thao tác như sau: Bước 1: Bấm vào dấu (+) để Thêm tài liệu mới hoặc vào Kho tri thức cụ ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:28 CH
Cách chỉnh sửa kho tri thức
Để chỉnh sửa thông tin 1 kho tri thức, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào knowledge.base.vn Bước 2: Tại cây menu cột trái, bạn c...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:28 CH
Cách xóa kho tri thức
Để xóa 1 kho tri thức, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào knowledge.base.vn Bước 2: Tại thanh menu cột trái, bạn chọn kho tri th...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:29 CH
Cách duyệt tài liệu trong kho tri thức
Khi 1 thành viên upload 1 tài liệu lên kho tri thức thành công, tài liệu đó trong trạng thái đang chờ duyệt và hiển thị như ảnh demo: Để tài liệu này ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:29 CH
Cách sử dụng ứng dụng Knowledge trên App điện thoại
Bước 1: Bạn đăng nhập vào app của Base trên di động Bước 2: Bấm vào biểu tượng kho ứng dụng của Base --> Chọn Base Knowledge Bước 3: Giao diệ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:29 CH