Cách sử dụng ứng dụng Knowledge trên App điện thoại in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:29 PM


Bước 1: Bạn đăng nhập vào app của Base trên di động


Bước 2: Bấm vào biểu tượng kho ứng dụng của Base --> Chọn Base Knowledge


Bước 3: Giao diện Knowledge mở ra, bạn có thể vào tìm và xem các tài liệu/tri thức của doanh nghiệp


hoặc Gửi tài liệu mới lên Knowledge


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.