Cách duyệt tài liệu trong kho tri thức in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:29 CH


Khi 1 thành viên upload 1 tài liệu lên kho tri thức thành công, tài liệu đó trong trạng thái đang chờ duyệt và hiển thị như ảnh demo:


Để tài liệu này hiển thị trong 1 kho tri thức, quản trị của kho tri thức đó cần kiểm duyệt tài liệu theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào knowledge.base.vn

  • Bước 2: Duyệt tài liệu:

Cách 1: Bạn click vào noti để xem thông báo và xử lý tài liệu này nhé:


Tại màn hình chi tiết của 1 tài liệu, bạn click vào Phê duyệt/ Từ chối để xử lý tài liệu này.


Cách 2: Bạn có thể click vào chi tiết 1 kho tri thức >> Tài liệu đang chờ duyệt và Phê duyệt/ Từ chối tài liệu đó nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.