Cách xóa kho tri thức in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:29 PM


Để xóa 1 kho tri thức, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào knowledge.base.vn

  • Bước 2: Tại thanh menu cột trái, bạn chọn kho tri thức cần xóa và click Xóa kho tri thức.

LƯU Ý:


- Kho tri thức đã xóa không thể khôi phục được.
- Khi xóa kho tri thức toàn bộ tài liệu trong kho tri thức đó cũng được xóa theo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.