Cách thiết lập kho tri thức mới in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:28 CH


Bước 1: Để tạo 1 kho tri thức mới, ở giao diện Home của Knowledge bạn bấm chọn Thêm kho tri thức


Bước 2: Trên giao diện mới mở ra, điền toàn bộ các thông tin cần thiết


  • Phân loại kho tri thức:  Lựa chọn cho phép tất cả các thành viên trên hệ thống đều được xem hay chỉ 1 phòng/ban nhất định được xem

  • Các team được quyền gửi tài liệu: Áp dụng cho các cá nhân, phòng ban được quyền cập nhật tài liệu lên kho tri thức. Nếu để trống coi như tất cả các thành viên đều có quyền được cập nhật

  • Thành viên quản trị: Lựa chọn thành viên có quyền duyệt tài liệu được công khai trên kho tri thức

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.