Kích hoạt Chương trình Giới thiệu nội bộ trong E-Hiring in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:33 CH


Để kích hoạt tính năng giới thiệu nội bộ, bạn cần cài đặt những thông tin sau:


Lựa chọn tin tuyển dụng muốn kích hoạt chương trình Giới thiệu nội bộ, truy cập trang chi tiết tin tuyển dụng đó, chọn Chương trình giới thiệu nội bộ và Kích hoạt


Tại giao diện này, bạn vui lòng chọn mức điểm thưởng/ phần thưởng mà Doanh nghiệp đang áp dụng, cụ thể:


  • Ứng viên ứng tuyển: Mức điểm thưởng/tiền thưởng mà người giới thiệu nhận được khi có ứng viên ứng tuyển

  • Ứng viên được gọi phỏng vấn: Mức điểm thưởng/tiền thưởng mà người giới thiệu nhận được khi ứng viên mình giới thiệu được mời phỏng vấn

  • Ứng viên được nhận/hired: Mức điểm thưởng/tiền thưởng mà người giới thiệu nhận được ứng viên được công ty nhận

  • Ứng viên hoàn thành thời gian thử việc: Mức điểm thưởng/tiền thưởng mà người giới thiệu nhận được ứng viên sau thời gian thử việc

Để xem lại chi tiết các Chương trình giới thiệu nội bộ và thông tin ứng viên giới thiệu, bạn cần truy cập refer.base.vn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.