Base Referral

Cách xem các Chương trình giới thiệu nội bộ và gửi link ứng tuyển cho ứng viên
Để xem các Chương trình giới thiệu nội bộ tại công ty, bạn vui lòng truy cập refer.base.vn Tại giao diện refer.base.vn bạn có thể tìm kiếm những tin đ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:32 CH
Kích hoạt Chương trình Giới thiệu nội bộ trong E-Hiring
Để kích hoạt tính năng giới thiệu nội bộ, bạn cần cài đặt những thông tin sau: Lựa chọn tin tuyển dụng muốn kích hoạt chương trình Giới thiệu nội bộ, tr...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:33 CH