Bước 1: Đăng nhập hệ thống in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 10:57 SA


Ngay khi Base.vn khởi tạo hệ thống công ty, bạn sẽ nhận được email từ Base Platform thông báo đến người quản trị (owner) bao gồm tên, Email và mật khẩu tạm thời để đăng nhập vào hệ thống:


Sau đó, bạn có thể ấn vào mục “ Bắt đầu làm việc” để vào hệ thống của Base.vn.

Những lần sau đó, bạn sẽ không cần phải vào Email mới có thể vào hệ thống của Base nữa. Bạn có thể truy cập vào hệ thống của Base bằng cách vào trang chủ của Base.vn và chọn mục Đăng nhập.


        Đăng nhập hệ thống.

Khi vào giao diện hiển thị Đăng nhập trên hệ thống của Base, màn hình giao diện Đăng nhập sẽ hiển thị như sau:

Ở đây, bạn sẽ sử dụng Email của mình và Mật khẩu tạm thời để đăng nhập vào hệ thống của mình bằng cách ấn vào mục 

Bên cạnh đó, Hệ thống của Base.vn cho phép người dùng đăng nhập bằng một ứng dụng thứ ba, như Google hay Microsoft.          


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.