Bước 4: Tạo phân nhóm các thành viên in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 11:04 SA


Ngoài thao tác quản lý tất cả tài khoản thành viên trên hệ thống trong mục Tài khoản, các thành viên Admin có thể quản lý tài khoản các thành viên do chính Admin đó quản lý trong mục Nhóm ở Base Account.

  1. Thêm nhóm

  1. Sửa các thành viên trong nhóm

Sau khi tạo nhóm, màn hình hiển thị nhóm như sau: 

  • Bạn có thể ấn vào mục  trên thanh công cụ để thêm thành viên vào nhóm bằng cách ấn “@” tag tên tài khoản thành viên

  • Bạn có thể ấn vào mục  trên thanh công cụ để chỉnh sửa tên nhóm tài khoản

  • Bạn có thể ấn vào mục  trên thanh công cụ để thay đổi các tùy chọn khác và xóa nhóm.

  • Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản cá nhân trong nhóm.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.