Bước 2: Thiết lập nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:39 CH


Bước 1: Chọn “Quản trị tài nguyên” => Click vào “Nhóm tài nguyên”. Sau đó bấm chọn “Tạo nhóm mới”

Bước 2: Điền các trường thông tin:

  • Tên nhóm

  • Icon hiển thị

  • Mô tả nhóm tài nguyên

Sau đó bấm chọn “Tạo nhóm tài nguyên mới”

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.