Base Booking

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
Người dùng truy cập vào đường link của hệ thống Base.vn trên trình duyệt (chrome, firefox, IE, Cốc cốc, Safari…) sẽ được hệ thống tự động chuyển đến trang đ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:38 CH
Bước 2: Thiết lập nhóm tài nguyên
Bước 1: Chọn “Quản trị tài nguyên” => Click vào “Nhóm tài nguyên”. Sau đó bấm chọn “Tạo nhóm mới” Bước 2: Điền các trường thông tin: Tên nhóm Ic...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:39 CH
Bước 3: Tạo tài nguyên
Sau khi tạo nhóm tài nguyên thành công: Bước 1: Chọn “Quản trị tài nguyên”. Sau đó click vào tên nhóm tài nguyên (phòng họp, máy tính, văn phòng phẩm…) =&g...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:40 CH