Bước 4: Tạo phòng ban in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:46 CH


  1. Tạo mới một Phòng ban

Để tạo mới một Phòng ban, bạn có thể thao tác như sau:

Cách 1: Chọn mục  trong thanh menu bên trái màn hình:

Cách 2: Vào mục  trên thanh menu và chọn 

Sau khi chọn một trong hai cách, màn hình hiển thị như sau:

Điền các trường thông tin để tạo một phòng ban mới:

  • Tên phòng ban

  • Thành viên quản trị (Quản lý phòng)

  • Thành viên khác (Những thành viên làm việc trong phòng)

  • Mô tả phòng

  • Department: Chọn phân nhóm cho phòng ban để hiển thị trên thanh menu.

Chọn mục  để lưu lại cài đặt cho phòng ban.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.