Base Wework

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng
Đăng nhập hệ thống. Ngay khi Base.vn khởi tạo hệ thống công ty, bạn sẽ nhận được email từ Base Platform thông báo đến người quản trị (owner) bao gồm tê...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:43 CH
Bước 2: Cài đặt hệ thống
Quyền cài đặt hệ thống Tại trang chủ, bạn kích vào Tùy chỉnh và chọn "Cài đặt hệ thống" như sau: Cửa sổ sau sẽ mở ra để bạn lựa chọn các t...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:44 CH
Bước 3: Cài đặt Department
Tạo mới một Department Department là phân nhóm cho các môi trường làm việc là các phòng ban hay các dự án trên thanh menu. Chính vì vậy, trên hệ thống ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:46 CH
Bước 4: Tạo phòng ban
Tạo mới một Phòng ban Để tạo mới một Phòng ban, bạn có thể thao tác như sau: Cách 1: Chọn mục  trong thanh menu bên trái màn hình: Cách 2: Vào mục ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:46 CH
Bước 4: Tạo dự án
Tạo mới một dự án Để tạo mới một dự án, bạn có thể thao tác như sau: Cách 1: Chọn mục  trong thanh menu bên trái màn hình để tạo dự án mới. Cách 2:...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:47 CH