Bước 4: Tạo dự án in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:47 CH


  1. Tạo mới một dự án

Để tạo mới một dự án, bạn có thể thao tác như sau:

Cách 1: Chọn mục  trong thanh menu bên trái màn hình để tạo dự án mới.

Cách 2: Vào mục  trên thanh menu bên trái, sau đó chọn  

Sau khi chọn một trong hai cách, màn hình hiển thị như sau:

Điền các trường thông tin để tạo một dự án mới:

  • Tên dự án

  • Thành viên quản trị dự án (Quản lý dự án)

  • Thành viên thực hiện dự án (Những thành viên tham gia trong dự án)

  • Department: Chọn phân nhóm cho dự án và phòng ban được tạo ra

  • Phân loại dự án theo dự án nội bộ hoặc dự án làm việc với khách hàng (Trường hợp làm việc với khách hàng có thể thêm khách hàng vào theo dõi báo cáo dự án)

  • Project template: Mẫu dự án đã lưu

  • Các lựa chọn nâng cao (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái, mô tả, màu)

Chọn mục  để lưu các cài đặt trong dự án mới. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.