Bước 1: Tạo Stack cho kho tri thức in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:50 CH


Tạo ra từng Stack cho kho tri thức của bạn

Tại đây bạn cần điền những thông tin quan trong như sau:


Stack name: Tên - giống như cách phân loại sách trong thư viện, bạn có thể phân loại tri thức theo từng lĩnh vực, phòng ban, teams có trong công ty

Moderators: Người điều hành – tại đây bạn tag thành viên- nên là người có vốn kiến thức đủ rộng về stack bạn tạo và có thể giải đáp gần như mọi câu hỏi cho mọi người.

Stack access: Nhóm thành viên có quyền truy cập ngăn xếp này – nếu có 1 số thông tin cần giới hạn người xem bạn có thể tag thành viên truy cập theo nhóm

Stack description: Mô tả về ngăn xếp này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.