Base Square

Bước 1: Tạo Stack cho kho tri thức
Tạo ra từng Stack cho kho tri thức của bạn Tại đây bạn cần điền những thông tin quan trong như sau: Stack name: Tên - giống như cách phân loại sách t...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:50 CH
Bước 2: Tạo topic cho stack
Thêm topic cho Stack vừa tạo – Để kho tri thức của bạn được phân chia chi tiết cụ thể và dễ theo dõi hơn Tương tự, điền những thông tin cần thiết: ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:53 CH
Cách tạo Chủ đề trên Base Square
Bước 1: Tại giao diện chính của Base Square -> Chọn Tùy chỉnh -> Tạo chủ đề. Owner và App admin của Base Square có quyền tạo chủ đề/chuyên mục Bướ...
Mon, 23 Tháng 8, 2021 tại 4:23 CH