Base Square

Bước 1: Tạo Stack cho kho tri thức
Tạo ra từng Stack cho kho tri thức của bạn Tại đây bạn cần điền những thông tin quan trong như sau: Stack name: Tên - giống như cách phân loại sách t...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 1:50 PM
Bước 2: Tạo topic cho stack
Thêm topic cho Stack vừa tạo – Để kho tri thức của bạn được phân chia chi tiết cụ thể và dễ theo dõi hơn Tương tự, điền những thông tin cần thiết: ...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 1:53 PM