Cách tạo Chủ đề trên Base Square in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 8, 2021 tại 4:23 CH


Bước 1: Tại giao diện chính của Base Square -> Chọn Tùy chỉnh -> Tạo chủ đề. Owner và App admin của Base Square có quyền tạo chủ đề/chuyên mục

Bước 2: Tạo các chủ đề trong công ty mà mọi người thường xuyên trao đổi với nhau. Ví dụ: Theo bộ phận: Business/ Sales, Chăm sóc khách hàng, Quản trị nhân sự,... hoặc theo chủ đề như: Leadership & Management, ....

    **Lưu ý:

  • Người quản trị: tại đây bạn tag một hoặc nhiều thành viên - nên là người có vốn kiến thức đủ rộng về chủ đề bạn tạo và có thể giải đáp gần như mọi câu hỏi cho mọi người

  • Quyền truy cập chủ đề: Nhóm thành viên có quyền truy cập chủ đề này

Bước 3: Thêm chuyên mục cho chủ đề vừa tạo

Tương tự, điền những thông tin cần thiết: tên chuyên mục, các chuyên gia, yêu cầu SLA cho chuyên gia (có thể bỏ qua) sau đó ấn Tạo mới để lưu lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.