Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Base Inside in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 1:55 PM


  • Bạn đăng nhập vào https://base.vn/ 

  • Email: là email bạn dùng để đăng ký vào Base

  • Password: là mật khẩu mặc định của hệ thống, được gửi vào mail của bạn khi được đăng ký tài khoản


  • Sau khi đăng nhập, click vào Avatar ở góc trái trên cùng -> Chọn ứng dụng Base Inside:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.