Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Base Inside in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:55 CH


  • Bạn đăng nhập vào https://base.vn/ 

  • Email: là email bạn dùng để đăng ký vào Base

  • Password: là mật khẩu mặc định của hệ thống, được gửi vào mail của bạn khi được đăng ký tài khoản


  • Sau khi đăng nhập, click vào Avatar ở góc trái trên cùng -> Chọn ứng dụng Base Inside:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.