Bước 2: Phân quyền hệ thống in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 1:57 CH


Đối với Base Inside, có 3 cấp độ tài khoản là Owner (Thành viên quản trị), Admin (Thành viên quản lý) và Member (Thành viên thông thường), được phân quyền như sau:


2.1. Owner (Thành viên quản trị): là cấp cao nhất hệ thống, có quyền tuỳ chỉnh Base Inside ở nút "CÀI ĐẶT" bao gồm:

  • Tuỳ chỉnh công ty: Chỉnh sửa thông tin công ty

  • Tuỳ chỉnh hệ thống: Phân quyền hệ thống, chức năng trên Base Inside

  • Tuỳ chỉnh giao diện Base Inside

 

2.2. Admin (Thành viên quản lý) và Member (Thành viên thông thường): các quyền về tạo phòng ban, đăng tin tức nội bộ, CEO letter, nguyên tắc làm việc, giá trị cốt lõi sẽ do Owner (thành viên quản trị) phân quyền sử dụng trên Base Inside ở phần "CÀI ĐẶT" => "TUỲ CHỈNH HỆ THỐNG"


Riêng ở Tuỳ chỉnh hệ thống còn có phân quyền riêng cho các cá nhân có quyền đặc biệt.

*Ngoài ra, khi doanh nghiệp có sử dụng nhiều app, nếu muốn phân quyền cho một thành viên (không phải admin của cả hệ thống, không phải owner) có quyền admin trong riêng app Base Inside, cài đặt theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn “Ứng dụng” – Chọn vào app bạn muốn phân quyền – Chọn “Quản lý app admins”


Bước 2: Sử dụng cú pháp @username để tag thành viên bạn muốn phân quyền

*Với app admin bạn có quyền như admin của hệ thống nhưng chỉ áp dụng với app mà bạn được phân quyền

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.