Bước 3: Thiết lập thông tin cơ bản của công ty in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:00 CH


    1. Tùy chỉnh công ty


Bước đầu tiên khi sử dụng Base Inside, bạn cần cài đặt các thông tin quan trọng của công ty như: Tên, Logo, Địa chỉ, Ngày thành lập, Tầm nhìn, Sứ mệnh.

Những thông tin này được cập nhật ở mục Cài đặt -> Chọn “Tùy chỉnh công ty”


Sau khi điền đầy đủ thông tin- click “Cập nhật”

Sau khi được cập nhật, tất cả thông tin sẽ luôn được hiển thị ở phía bên trái màn hình chính.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.