Bước 6: Cập nhật tin tức nội bộ in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:03 CH


  •  Click chọn “Tin tức nội bộ” để xem tất cả tin đã có

  •  Để thêm mới tin tức, chọn “Tin tức nội bộ” -> Chọn “Quản trị”

Tại đây chọn “Đăng bài” để thêm tin tức mới


Tương tự để thêm danh mục, chọn “Danh mục” -> click chọn “Tạo mới” 

Với các tin đã đăng tải, bạn có thể Sửa/ Xóa/ Đánh dấu/ Bỏ đánh dấu 1 bài viết:

Chọn biểu tượng setting cạnh tên người tạo

Chọn các thao tác:

*Bài viết được đánh dấu sẽ hiển thị trên cùng và có biểu tượng ngôi sao màu vàng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.