Bước 1: Đăng nhập vào Base Office in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:07 CH


    1. Đăng nhập

  • Khách hàng đăng nhập vào https://base.vn/ 

  • Email: là email khách hàng dùng để đăng ký vào Base

  • Password: là mật khẩu mặc định của hệ thống, được gửi vào mail của khách hàng khi được đăng ký tài khoản


  • Sau khi đăng nhập, click vào Avatar ở góc trái trên cùng -> Chọn ứng dụng Base Office:  • Sau khi đăng nhập và truy cập thành công, màn hình hiển thị giao diện đầu tiên:  • Phần nội dung hiển thị Bên trái màn hình chính (theo thứ tự từ trên xuống): Tổng hợp công văn, Các công văn gửi đi, được đánh dấu và chờ phê duyệt. Nhóm các công văn, thông báo đã được phân chia


  • Phần nội dung Trên cùng chính giữa: Tổng hợp công văn, thông báo muốn xem (được phân 3 loại: Công văn đến, Công văn đi, Thông báo) và tab Quản lý

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.