Bước 2: Phân quyền in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:08 CH


Đối với Base Office, có 3 cấp độ tài khoản là Owner (Thành viên quản trị), Admin (Thành viên quản lý) và Member (Thành viên thông thường), được phân quyền như sau:

2.1. Owner (Thành viên quản trị): là cấp cao nhất hệ thống, có quyền tuỳ chỉnh Base Office ở nút "QUẢN LÝ" bao gồm:

  • Tùy chỉnh tất cả thông tin: “Quản lý chung”, “Quản lý nhóm”, “Quản lý thành viên”

  • Gửi đi tất cả công văn, thông báo tới thành viên

  • Xem tất cả công văn, thông báo 

 

2.2. Admin (Thành viên quản lý) và Member (Thành viên thông thường): 

Có quyền nhận thông báo và xem tất cả các thông báo, công văn được gửi tới mình

*Ngoài ra, khi doanh nghiệp có sử dụng nhiều app, nếu muốn phân quyền cho một thành viên (không phải admin của cả hệ thống, không phải owner) có quyền admin trong riêng app Base Office, cài đặt theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Chọn “Ứng dụng” – Chọn vào app bạn muốn phân quyền – Chọn “Quản lý app admins”

Bước 2: Sử dụng cú pháp @username để tag thành viên bạn muốn phân quyền

*(Sau đây thành viên này sẽ được gọi chung là Office Admin)

 Office Admin có quyền truy cập mục “Quản lý” giống Owner

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.