Bước 1: Phân quyền tài khoản trong Base E-hiring in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:39 CH


Trong Base E-hiring có 3 quyền cơ bản:

1. HR manager: là thành viên quản trị hệ thống E-hiring. Có thể xem toàn bộ các tin tuyển dụng có trên hệ thống, toàn bộ các ứng viên và các talent pools. Ngoài ra, chỉ có HR Manager có quyền được xoá hoặc chỉnh sửa các talent pools và xem báo cáo tổng hợp tình hình tuyển dụng của toàn bộ hệ thống.

  • Nếu tài khoản đã có trong account.base.vn, bạn truy cập vào hiring.base.vn >> chọn Phân quyền hệ thống: tại đây bạn tag @username >> Enter hoặc Thêm để hoàn tất thao tác thêm mới.  • Nếu tài khoản đó chưa có trên hệ thống, bạn click vào Tạo tài khoản mới và khởi tạo thông tin mới nhé.2. HR executives: là thành viên của bộ phận Nhân sự, có thể xem và quản lý các vị trí tuyển dụng mình phụ trách. Được quyền vào xem các talent pools nhưng không được chỉnh, xoá sửa các mục trong talent pools.

  • Cách thêm mới tài khoản, bạn thực hiện tương tự như HR manager.


3. Member: không được quyền đăng tin tuyển dụng, member chỉ tham gia được khi được tag vào từng tin tuyển dụng cụ thể.

Các thành viên này sẽ được lấy tự động từ phần Thành viên trong Base Account. Nếu chưa có, bạn có thể Tạo tài khoản mới nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.