Bước 2: Thay đổi thông tin công ty in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:40 CH


Để thay đổi thông tin công ty, bạn vào Base E-hiring >> Chọn cài đặt hệ thống >> Cài đặt chung:  tại đây bạn có thể thay đổi lại thông tin về Công ty nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.