Bước 4: Thiết lập phòng ban trong Công ty in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:42 CH


Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa phòng ban trong Công ty, bạn có thể thao tác 2 cách:


1. Thêm phòng ban thủ công:

Bạn vào Base E-hiring >> Phân quyền sử dụng >> Phòng ban & Nhân sự >> Thêm phòng ban mới:2. Thêm từ file Excel:

Bạn vào Base E-hiring >> Phân quyền sử dụng >> Phòng ban & Nhân sự >> Import từ file Excel.

  • Để nhập file excel lên hệ thống thành công, bạn cần tải file mẫu về và bổ sung các trường thông tin trong file mẫu.
  • Lưu ý: dữ liệu phải được chuẩn hóa theo mẫu, nếu thao tác thêm/ bớt các trường thông tin khác thì file sẽ không được tải thành công lên hệ thống.TIPS:
Bạn có thể sử dụng công cụ sau để chỉnh sửa nhanh, di chuyển vị trí hoặc xóa phòng ban.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.