Bước 6: Thiết lập mẫu phỏng vấn in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:49 CH


Để thêm mẫu phỏng vấn bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào hiring.base.vn
  • Tại sidebar cột trái > Tùy chỉnh > Mẫu phỏng vấn > Thêm mẫu phỏng vấn mới  • Bạn điền đầy đủ các trường thông tin theo form của hệ thống đã setup nhé.Lưu ý:

+ Các trường thông tin có dấu (*) là trường thông tin bắt buộc.
+ Bạn có thể sử dụng các biến có sẵn bên cột phải, chèn vào tiêu đề và nội dung mẫu phỏng vấn để hệ thống tự động lấy thông tin mặc định nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.