Bước 7: Thiết lập tiêu chí đánh giá in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 tại 2:53 CH


Tiêu chí đánh giá là công cụ giúp nhà tuyển dụng nhận định được giá trị của ứng viên và là công cụ quan trọng trong từng tin tuyển dụng. Xác định rõ tiêu chí đánh giá giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đưa ra quyết định trong quá trình tuyển dụng.

Để thêm tiêu chí đánh giá, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Bạn truy cập vào https://hiring.base.vn/ > Tại thanh Menu, chọn Tiêu chí đánh giá.
Bước 2: Tạo Nhóm tiêu chí đánh giá

  • Bạn click vào Select group > chọn Create a new group:  • Điền tên Nhóm tiêu chí và chọn Thêm nhóm tiêu chí để hoàn tất thao tác tạo nhóm.Bước 3: Thêm Tiêu chí đánh giá
Bạn điền tên Tiêu chí đánh giá, chọn vào nhóm tiêu chí tương ứng > chọn Thêm để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.