Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 8 in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 10, 2020 tại 9:42 CH


1. Set người tạo cho todo sinh tự động khi tạo job và kéo job next stage

  • Nếu job có người nhận việc thì người đó được set là người tạo todo
  • Nếu không có người nhận việc vào thời điểm tạo job và next job thì người kéo next được set là người tạo todo


2. Hiển thị mã ID của job ra bên ngoài và thanh search có thể tìm theo ID


  • Hiển thị mã ID của job ra bên ngoài


  • Tìm kiếm theo ID của job


3. Hiển thị số lượng todo, post và file khi hover chuột vào job ở board view4. Hiển thị chi tiết todo trên Reminder

  • Cách hiển thị ở reminder sẽ là “Tên todo - Tên job - Tên workflow”.


5. Hiển thị chi tiết job trên Reminder

  • Cách hiển thị ở reminder sẽ là “Tên job - Tên workflow”


6. In theo mẫu ra file pdf, gắn qrcode cho in theo mẫu job, attachments và file custom fields

  • In file đính kèm, file trong custom field có gắn qrcode chỉ hỗ trợ các dạng file doc, docx, pdf


7, Cho phép chỉnh sửa các trường tùy chỉnh đồng loạt

NSD có thể mở form chỉnh sửa đồng loạt các trường tùy chỉnh ở màn Home và trong job detail.

  • màn Home


  • Trong job detail


  • Cho phép hiển thị và chỉnh sửa custom fields từ bắt đầu đến stage ngay sau stage hiện tại

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.