Base Workflow

Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 6/2024
Trường tùy chỉnh: bổ sung thêm loại Tiền tệ, tự động hiển thị chữ theo số tiền nhập vào (VND, USD) - Cài đặt trường Tiền tệ trong từng quy trình - Kh...
Tue, 18 Tháng 6, 2024 tại 2:48 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 1/2024
1. Cập nhật thanh tìm kiếm trên Workflow giúp việc tìm kiếm được linh hoạt, dễ dàng hơn - User có thể tìm kiếm được các nhiệm vụ, quy trình mà user có quyề...
Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 12:02 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 12/2023
1. Nhiệm vụ: Bổ sung thêm Lịch sử hoạt động khi thêm và xóa người theo dõi  2. Quy trình: a. Báo cáo - Dashboard: hiển thị chi tiết dữ liệu khi click...
Tue, 19 Tháng 12, 2023 tại 10:49 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Tab Nhân viên của tôi (Nhiệm vụ của tôi): Quản lý trực tiếp có thể xem được các nhiệm vụ của nhân viên mình quản lý 2. Công việc của tôi: bổ sung thêm...
Wed, 15 Tháng 11, 2023 tại 4:39 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
Cập nhật cơ chế với người thực thi của giai đoạn khi cài đặt @tag nhóm theo Base Account: - Tự động thêm nhân sự vào danh sách người thực thi nếu: + Giai ...
Wed, 18 Tháng 10, 2023 tại 4:17 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Xuất các nhiệm vụ đã lưu trữ trong 1 quy trình ra excel - Chỉ quản trị hệ thống hoặc quản trị quy trình có quyền xuất dữ liệu - Giới hạn xuất 1000 nhiệ...
Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 3:17 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Cho phép thiết lập người nhận nhiệm vụ theo các điều kiện được cài đặt linh hoạt (HDSD) - Cài đặt chi tiết trong từng giai đoạn của từng quy trình
Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 4:25 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Webhook: Thêm key truyền file trình ký - Bổ sung key truyền file trình ký qua webhook cho Base Workflow  esigned_file_stt_name : tên file đã ký có số t...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 11:13 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Thêm tính năng lưu trữ nhiệm vụ trong 1 quy trình (HDSD) - Cài đặt trong từng quy trình - Có thể cài đặt lưu trữ Tự động hoặc Thủ công từng nhiệm vụ: ...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:08 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Chi tiết 1 nhiệm vụ: hiển thị người thực thi trong phần Tiến trình của các giai đoạn 2. Tăng số người thực thi trong 1 giai đoạn lên 500 3. Cho p...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:37 SA