Base Workflow

Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Chi tiết 1 nhiệm vụ: hiển thị người thực thi trong phần Tiến trình của các giai đoạn 2. Tăng số người thực thi trong 1 giai đoạn lên 500 3. Cho p...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 at 11:37 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Hiển thị username và chức danh của người thực thi: - Tại màn hình tạo mới hoặc chuyển nhiệm vụ sang giia đoạn tiếp theo, nếu Để người nhân nhiệm vụ ở gi...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 at 10:59 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. In nhiệm vụ theo mẫu: nếu có trường bảng hỗ trợ biến để tự động ra nhiều dòng thay vì trong mẫu in phải thiết lập định vị cho từng hàng, cột  Thêm các b...
Mon, 19 Tháng 9, 2022 at 5:12 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Hỗ trợ bộ đếm mã tự động trong từng quy trình (HDSD) 2. Giai đoạn Failed: thêm tùy chọn “Xóa thời hạn và nhắc nhở công việc chưa hoàn thành khi nhiệm...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 at 4:39 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 7/2022
1. Tạo nhiệm vụ mới: a. Cho phép tạo 1 nhiệm vụ từ file excel với nhiều trường dữ liệu dạng bảng nhập trực tiếp từ excel, mỗi sheet là 1 trường dữ liệu (HD...
Wed, 20 Tháng 7, 2022 at 9:37 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Nâng cấp hệ thống báo cáo trong từng quy trình (HDSD): * Những cập nhật mới: - Thay đổi về giao diện báo cáo - Cập nhật các lát cắt báo cáo, phản ánh ...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 at 2:43 CH
Base Workflow: Cập nhật giao diện cài đặt mới trong từng quy trình
Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng tốt hơn, thân thiện, tối ưu, thao tác dễ dàng hơn, Base Workflow ra mắt giao diện cài đặt mới trong từng quy tr...
Fri, 22 Tháng 4, 2022 at 4:26 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 3,4/2022
1. Thêm tùy chọn cho phép app admin xem webhook traces và webhook logs 2. Hỗ trợ xem nhiệm vụ trong tab mới 3. Khi in nhiệm vụ, trường dữ liệu dạng...
Wed, 20 Tháng 4, 2022 at 5:06 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 2/2022
1.Tab Nhiệm vụ - Hiển thị danh sách các " Nhiệm vụ của tôi " được phân loại và chia theo từng tab: Nhiệm vụ được giao, Tạo bởi tôi, Đang theo dõi...
Fri, 18 Tháng 2, 2022 at 3:56 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 1/2022
1. Mở rộng kích thước trường dữ liệu dạng bảng -Thêm nút Expand khi chỉnh sửa từng trường dữ liệu loại bảng -Khi chọn Expand sẽ hiện ra một form mới có độ...
Thu, 20 Tháng 1, 2022 at 2:33 CH