Base Workflow

Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Webhook: Thêm key truyền file trình ký - Bổ sung key truyền file trình ký qua webhook cho Base Workflow  esigned_file_stt_name : tên file đã ký có số t...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 11:13 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Thêm tính năng lưu trữ nhiệm vụ trong 1 quy trình (HDSD) - Cài đặt trong từng quy trình - Có thể cài đặt lưu trữ Tự động hoặc Thủ công từng nhiệm vụ: ...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:08 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Chi tiết 1 nhiệm vụ: hiển thị người thực thi trong phần Tiến trình của các giai đoạn 2. Tăng số người thực thi trong 1 giai đoạn lên 500 3. Cho p...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:37 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Hiển thị username và chức danh của người thực thi: - Tại màn hình tạo mới hoặc chuyển nhiệm vụ sang giia đoạn tiếp theo, nếu Để người nhân nhiệm vụ ở gi...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 10:59 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. In nhiệm vụ theo mẫu: nếu có trường bảng hỗ trợ biến để tự động ra nhiều dòng thay vì trong mẫu in phải thiết lập định vị cho từng hàng, cột  Thêm các b...
Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 5:12 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Hỗ trợ bộ đếm mã tự động trong từng quy trình (HDSD) 2. Giai đoạn Failed: thêm tùy chọn “Xóa thời hạn và nhắc nhở công việc chưa hoàn thành khi nhiệm...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 4:39 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 7/2022
1. Tạo nhiệm vụ mới: a. Cho phép tạo 1 nhiệm vụ từ file excel với nhiều trường dữ liệu dạng bảng nhập trực tiếp từ excel, mỗi sheet là 1 trường dữ liệu (HD...
Wed, 20 Tháng 7, 2022 tại 9:37 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Nâng cấp hệ thống báo cáo trong từng quy trình (HDSD): * Những cập nhật mới: - Thay đổi về giao diện báo cáo - Cập nhật các lát cắt báo cáo, phản ánh ...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 2:43 CH
Base Workflow: Cập nhật giao diện cài đặt mới trong từng quy trình
Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng tốt hơn, thân thiện, tối ưu, thao tác dễ dàng hơn, Base Workflow ra mắt giao diện cài đặt mới trong từng quy tr...
Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 4:26 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 3,4/2022
1. Thêm tùy chọn cho phép app admin xem webhook traces và webhook logs 2. Hỗ trợ xem nhiệm vụ trong tab mới 3. Khi in nhiệm vụ, trường dữ liệu dạng...
Wed, 20 Tháng 4, 2022 tại 5:06 CH