Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 1/2024 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 12:02 CH


1. Cập nhật thanh tìm kiếm trên Workflow giúp việc tìm kiếm được linh hoạt, dễ dàng hơn

- User có thể tìm kiếm được các nhiệm vụ, quy trình mà user có quyền view thay vì phải vào đúng quy trình để tìm kiếm nhiệm vụ như trước

- Bổ sung các bộ lọc linh hoạt hơn: theo Nhiệm vụ, Quy trình, Trạng thái, Thời gian tạo, Người nhận việc


- Có thể sắp xếp kết quả hiển thị theo Tạo gần đây hoặc Phù hợp nhất:

+ Tạo gần đây: Trả ra các kết quả chứa đủ các từ khóa và sắp xếp theo thời gian tạo từ mới đến cũ 

+ Phù hợp nhất: Trả ra các kết quả có chứa ít nhất 1 trong các từ khóa, không cần phải trùng hết tất cả


2. Cập nhật API để lấy người thực thi nhiệm vụ và lấy thông tin khi thay đổi dữ liệu trong nhiệm vụ

https://workflow.{{domain}}/extapi/v1/job/assign

https://workflow.{{domain}}/extapi/v1/job/edit.info

3. Có thể từ chối kí file trình ký trực tiếp trong nhiệm vụ
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.