Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 8 in

Sửa đổi trên: Sun, 6 Tháng 9, 2020 tại 7:30 CH


1.Cho phép cài đặt  thông tin người giao việc khi tạo công việc

1.1.Cài đặt ủy quyền giao việc cho người khác.


-Ví dụ cấp trên có thể ủy quyền giao việc cho cho cấp dưới:
1.2.Tạo công việc có lựa chọn người đại diện giao việc.

-Cấp dưới khi thay cấp trên tạo công việc thì sẽ có tùy chọn là chọn người giao việc thực tế:

2.Hỗ trợ tính năng cho phép cài đặt thông tin người giao việc khi tạo công việc tương tự bản web trên app mobile.3.Hỗ trợ hiển thị tên trường dữ liệu tùy chỉnh trong công việc.

-Chỉnh lại 1 số style, tăng độ rộng và hiển thị khi di chuyển phần tên trường dữ liệu tùy chỉnh, thêm background xám khi di chuyển dòng của trường tùy chỉnh.

 4.Webhook: Tách task và subtask khi chuyển từ Wework sang Workflow.

-Chia ra 2 loại webhook với task và subtask.

-Các setup cũ sẽ gắn với task, nếu muốn dùng với subtask thì cần copy link endpoint sang.5.Thêm tỉ lệ phần trăm hoàn thành công việc khi xuất danh sách công việc ra file excel.

-Có 2 vị trí có thể export task là theo project/team và theo member:-Export task có % kết quả công việc nếu project/team có setup % kết quả công việc.

-Không hỗ trợ % kết quả khi import task.6.Thêm system log khi xóa department.

-Log data của department và người xóa chi tiết trong https://account.base.vn/syslogs:7.Cho phép reply comment trong taskCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.