Base Request - Cập nhật tính năng tháng 8 in

Sửa đổi trên: Sun, 6 Tháng 9, 2020 tại 7:34 CH


1.Hiển thị activity logs khi thao tác trong phần thiết lập form đề xuất bao gồm

  • Log cho thêm, sửa, xóa group
  • Log cho thêm, sửa, xóa owners
  • Log cho thêm, sửa, xóa followers
  • Sẽ bổ sung thêm log về custom fields, tùy chỉnh nâng cao

Ngoài ra còn có phần tìm kiếm để seach theo group, thời gian ( sẽ bổ sung search theo hành động, đối tượng trong thời gian tới)


2.Add QR code cho file trong custom fields3.Gắn flag ‘Vô hiệu lực’ với request đã được duyệt

  • Gắn flag ‘Vô hiệu lực’ cho request
  • Lưu log và hiển thị cảnh báo ‘Vô hiệu lực’ trong chi tiết request
  • Export excel request với trạng thái ‘Đã chấp thuận nhưng vô hiệu lực’
  • Hiển thị tương tự trên mobile
  • Hiển thị trạng thái vô hiệu lực khi in mặc định
  • Update trường mặc định status khi in theo mẫu

4.Tăng số lượng file attach tối đa lên 10 files


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.