Base Request

Base Request: Cập nhật tính năng tháng 1/2024
1. Có thể từ chối ký file trực tiếp trong đề xuất:
Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 11:14 SA
Base Request: Cập nhập giao diện cài đặt nhóm đề xuất
Base Request cập nhật giao diện Trang cài đặt của một nhóm đề xuất nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thuận tiện, thiết lập một nhóm đề xuất một ...
Wed, 29 Tháng 11, 2023 tại 1:47 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Chuyển quyền duyệt cho người khác (HDSD) - Quản trị hệ thống (owner) hoặc quản trị ứng dụng (app admin) thiết lập cho từng nhóm đề xuất: - Chỉ người du...
Tue, 12 Tháng 12, 2023 tại 2:15 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
Cho phép người duyệt trả lại đề xuất cho người tạo chỉnh sửa (HDSD) - Cài đặt theo từng nhóm đề xuất: - Đề xuất đã có ít nhất 1 người duyệt A, trường...
Thu, 19 Tháng 10, 2023 tại 10:22 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Thiết lập bộ đếm theo thứ tự tăng dần trong từng nhóm đề xuất (HDSD):  - Tại thiết lập 1 nhóm đề xuất, chọn Bộ đếm >> chọn CÓ sử dụng mã bộ đếm ch...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 1:52 CH
Base Request: Cập nhật giao diện Base Request tháng 7/2023
Cập nhật giao diện cài đặt nhóm đề xuất: 1. Phân loại các nhóm đề xuất cùng Category hiển thị liền kề nhau 2. Thêm nút Sửa trên từng nhóm đề xuất ...
Tue, 18 Tháng 7, 2023 tại 4:05 CH
Base Request: Cập nhật giao diện Base Request 6/2023
1. Cập nhật thanh điều hướng (navigation) Trang chủ Thông báo Tìm kiếm Báo cáo Cài đặt Tạo đề xuất mới Video hướng dẫn tính năng 2. Thêm than...
Tue, 18 Tháng 7, 2023 tại 4:15 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Cập nhật trang Tìm kiếm:  - Có thể tìm kiếm từ khóa có trong nội dung trường tùy chỉnh, nội dung mô tả, tên đề xuất và ID đề xuất (áp dụng với thanh Tìm...
Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 3:48 CH
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Xuất đề xuất: Thêm Xuất đề xuất với dữ liệu dạng bảng tại trang tìm kiếm nâng cao - Cho phép người dùng có thể export dữ liệu đề xuất của 1 nhóm đề xuất...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 10:27 SA
Base Request: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
1. Chuyển tiếp đề xuất: thêm cài đặt tùy chọn Thêm người theo dõi đề xuất gốc vào đề xuất đích - Cài đặt trong phần Chuyển tiếp đề xuất của từng nhóm đề xu...
Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 3:52 CH