Base Request: Cập nhật tính năng tháng 11/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 12, 2023 tại 2:15 CH


1. Chuyển quyền duyệt cho người khác (HDSD)

- Quản trị hệ thống (owner) hoặc quản trị ứng dụng (app admin) thiết lập cho từng nhóm đề xuất:

- Chỉ người duyệt linh động hoặc người duyệt được tuyển tiếp có thể chuyển quyền duyệt cho người khác:

+ Đối với người duyệt được chuyển tiếp từ người khác thì có thể chuyển quyền duyệt đến bất cứ ai khác 

+ Đối với người duyệt linh động: 

Nếu thiết lập danh sách người duyệt linh động thì chỉ được chuyển cho những người nằm trong danh sách đó 

Nếu không thiết lập danh sách người duyệt linh động thì được chuyển cho bất cứ ai


2. Cho phép thay đổi tên hiển thị của khối Người duyệt cố định

3. Cho phép trình ký file ngay khi tạo đề xuất

- Khi bật Cho phép người tạo đề xuất được trình ký, sẽ hiển thị thêm tùy chọn Người tạo trình ký khi chưa có người duyệt thay vì trước đây đề xuất cần duyệt mới có thể trình ký được.

- Khi đề xuất ở trạng thái Đang chờ duyệt/ Đã trả lại, trên chi tiết đề xuất có file đính kèm và nhóm đề xuất đã thiết lập mẫu in thì trên màn hình của người tạo sẽ có 2 nút sau:

- Với File tạo từ file mẫu in đề xuất, sau khi trình ký, nếu người tạo có chỉnh sửa đề xuất thì trên form sẽ hiển thị cảnh báo, người tạo sẽ cần trình ký lại để file trình ký cập nhật theo dữ liệu mới của đề xuất và có thể vô hiệu hóa file đã trình ký trước đó trên Base Sign.


4. Webhook: thêm key truyền file trình ký qua webhook

Bổ sung key truyền file trình ký qua webhook cho Base Request

  • esigned_file_<stt>_name : tên file đã ký có số thứ tự trong đề xuất
  • esigned_file_<stt>_link: link tải xuống file đã kí có số thứ tự trong đề xuất
  • esigned_file_list : danh sách bao gồm tên và link của file đã ký trong đề xuất

- VD về cách thiết lạp transformer:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.