Request - Chuyển quyền duyệt đề xuất cho người duyệt khác in

Sửa đổi trên: Thu, 7 Tháng 12, 2023 tại 1:14 CHTính năng Chuyển quyền duyệt đề xuất cho người duyệt khác cho phép người đến lượt duyệt có thể chuyển quyền duyệt của mình cho người duyệt khác khi đến lượt duyệt.


- Chỉ áp dụng cho Người duyệt linh động và Người duyệt được chuyển tiếp duyệt đề xuất 

- Không chuyển được cho người duyệt đang nằm trong luồng duyệt hiện tại

- Không áp dụng với đề xuất trong quá khứ - chỉ áp dụng cho các đề xuất được tạo sau khi thiết lập


 1. Thiết lập tính năng Chuyển quyền duyệt trong từng nhóm đề xuất: 

 • Chọn biểu tượng Tùy chỉnh tại thanh menu bên trái màn hình => chọn nhóm đề xuất => chọn Tùy chỉnh về phân quyền sau đó tiếp tục chọn  tại Cho phép người duyệt chuyển quyền duyệt cho người khác


 1. Thao tác chuyển quyền duyệt đề xuất:

 1. Đối với Người duyệt linh động: 
  a. Nếu không thiết lập Không tại Chỉ cho phép chọn người duyệt linh động trong danh sách đã thiết lập  => Người đến lượt duyệt được chuyển quyền duyệt cho bất cứ ai
 • Hướng dẫn chuyển quyền duyệt: Chọn mũi tên ngược tại góc trên bên phải màn hình đề xuất và chọn Chuyển quyền duyệt cho người khác


Có thể chuyển quyền duyệt cho bất kỳ ai=> Sau khi chuyển quyền duyệt, người được chuyển quyền duyệt thao tác duyệt đề xuất bình thường. 


 1. Nếu thiết lập  tại Chỉ cho phép chọn người duyệt linh động trong danh sách đã thiết lập => Người đến lượt duyệt sẽ chỉ được chuyển quyền duyệt cho những người duyệt linh động nằm trong danh sách đã thiết lập trước đó  • Hướng dẫn chuyển quyền duyệt: Chọn mũi tên ngược tại góc trên bên phải màn hình đề xuất và chọn Chuyển quyền duyệt cho người khácChọn Người duyệt trong danh sách đã được thiết lập
=> Sau khi chuyển quyền duyệt, người được chuyển quyền duyệt thao tác duyệt đề xuất bình thường. 
 1. Đối với Người duyệt được Chuyển tiếp duyệt từ người duyệt khác


 • Người duyệt được chuyển tiếp duyệt từ người khác có thể chuyển quyền duyệt cho bất cứ ai.

Phân biệt Chuyển tiếp duyệt khác - Chuyển quyền duyệt 

 • Chuyển tiếp duyệt: Người duyệt chuyển tiếp để thêm 1 hoặc nhiều người duyệt mới vào luồng duyệt. Sau khi chuyển tiếp, người duyệt vẫn có quyền duyệt.

 • Chuyển quyền duyệt: Người duyệt trao quyền duyệt của mình cho một người duyệt khác => thay thế quyền duyệt.
  * Tham khảo: 
  Khi chuyển tiếp duyệt thì thứ tự người duyệt sẽ như thế nào?  


 • Người duyệt thao tác chuyển tiếp duyệtSau khi người duyệt Chuyển tiếp duyệt cho người duyệt mới, Người duyệt được chuyển tiếp sẽ được thêm vào luồng duyệt => khi đó người duyệt đến lượt duyệt này có thể chuyển quyền duyệt cho bất cứ ai khác => Sau khi chuyển quyền duyệt, người được chuyển quyền duyệt thao tác duyệt đề xuất bình thường. 
*Lưu ý: 

- Mỗi người duyệt chỉ được chuyển quyền cho duy nhất một người khác. 

- Sau khi chuyển quyền duyệt, người duyệt cũ sẽ bị đẩy ra khỏi đề xuất - thay thế bởi người được chuyển quyền duyệt mới và không có quyền xem nếu như không nằm trong danh sách người theo dõi đề xuất.

- Có thể chuyển quyền duyệt từ người duyệt đầu tiên trong luồng duyệt nếu khối người duyệt thỏa mãn điều kiện.

- SLA của người duyệt mới sẽ được tính theo số giờ SLA tương tự của người duyệt cũ và bắt đầu tính từ thời điểm chuyển quyền thành công.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.