Base Request: Khi chuyển tiếp duyệt thì thứ tự người duyệt sẽ như thế nào? in

Sửa đổi trên: Sat, 20 Tháng 5, 2023 tại 9:32 SA


Tình huống cụ thể: Nhân sự tạo đề xuất công tác bao gồm cả thông tin về chi phí và gửi cho bạn duyệt (bạn là quản lý). Nhưng do có sự thay đổi về chính sách phí công tác vì vậy bạn cần xin ý kiến duyệt của 1 người khác (người này không nằm trong cài đặt luồng người duyệt yêu cầu sử lý) nên bạn đã dùng tính năng chuyển tiếp duyệt để gửi đến họMột ví dụ cụ thể để bạn hiểu rõ hơn, nhóm "Đề xuất đi công tác" có setup luồng người duyệt:

(1) Quản lý duyệt

(2) Người duyệt cố định

Với mỗi luồng phê duyệt thì sẽ có thứ tự duyệt khác nhau cụ thể như sau:

 

1. Trường hợp cài đặt "Duyệt tuần tự" (Duyệt lần lượt)

- Tình huống 1: Khi bạn chọn "Chấp nhận và chuyển tiếp" thì hệ thống ghi nhận 2 thao tác song song là duyệt đồng thời chuyển tiếp duyệt tới "Người được chuyển tiếp"

Sau khi chuyển thành công thì hệ thống sẽ ghi nhận "Bạn đã chấp nhận đề xuất này" và "Người được chuyển tiếp" sẽ duyệt sau "Người chuyển tiếp", thứ tự cụ thể như sau

- Tình huống 2: Bạn chọn "Chuyển tiếp"

Thứ tự duyệt sẽ khác với tình huống 1, "Người được chuyển tiếp" sẽ duyệt trước sau đó đến "Người chuyển tiếp"2. Trường hợp cài đặt "Duyệt đồng thời"

-  Đề xuất được chấp thuận hoàn toàn khi cả 3 người đều duyệt hết và không cần theo 1 thứ tự duyệt nào cả

3. Trường hợp cài đặt "Chỉ cần một người duyệt"

- Đề xuất được chấp thuận hoàn toàn khi chỉ cần 1 trong 3 người duyệt và cũng không cần theo 1 thứ tự duyệt nào cả
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.