Base Wework: Cách ủy quyền giao việc cho người khác in

Sửa đổi trên: Thu, 26 Tháng 10, 2023 tại 4:17 CH


Để thiết lập tính năng ủy quyền giao việc cho người khác, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Click mục "Thành viên" tại thanh Menu bên trái và chọn tên của bạn: 

Bước 2: Tag tên người bạn muốn ủy quyền vào mục "Ủy quyền giao việc" và ấn "Lưu"

Bước 3: Click vào dự án muốn ủy quyền giao việc và tạo công việc mới.

- Tại giao diện của người được ủy quyền sẽ có tùy chọn là chọn người giao việc thực tế:

- Bạn cũng có thể thao tác tương tự đối với công việc con bằng cách bấm "Tạo CV con đầy đủ"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.