Base Request - Cập nhật tính năng tháng 9 in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 10, 2020 tại 9:41 CH


1. Cho phép lưu đề xuất ở trạng thái nháp

 • Tạo đề xuất nháp


 • Sau khi lưu xong đề xuất nháp sẽ được hiển thị trong mục "Draft"


 • Để chuyển đề xuất nháp thành đề xuất chính thức thì bấm nút "Create new request"


2. Hiển thị tất cả thông tin của request cũ (cả file đính kèm và custom field file) khi lưu nháp, chỉnh sửa, nhân bản, chuyển tiếp

Khi lưu nháp, chỉnh sửa, nhân bản, chuyển tiếp đề xuất có thể xem trước file cũ, thay thế bằng 1 file khác, chọn xóa file và undo lại nếu chọn xóa nhầm.


3. Khi xuất excel các đề xuất sẽ chỉ hiển thị username của user


4. Hiển thị activity logs khi thao tác trong phần thiết lập form đề xuất

 • Log cho thao tác với custom fields
 • Log cho thao tác với Template
 • Log cho thao tác với Forwarding group
 • Log edit Advanced settings
 • Log tạo group cho trường hợp duplicate this group
 • Log enable và disable group
 • Click vào log để mở đến group


 • Chức năng Filters với tất cả kiểu action


5. Thêm nhiều file đính kèm cùng lúc cho request đã tạo và chưa được duyệt


6. Thêm option lựa chọn 1 trong 4 góc văn bản để gắn QR Code


7. Cho phép người có liên quan chuyển tiếp đề xuất (người tạo, duyệt, theo dõi)

Các request đã được duyệt thì những người có liên quan (người tạo, duyệt, theo dõi) được quyền chuyển tiếp đề xuất đó sang nhóm đề xuất khác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.