Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 9 in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 10, 2020 tại 9:42 CH


1. Cho phép chỉnh sửa deadline ở mỗi stage và ở bước 1 khi tạo job ( cho phép chỉnh sửa deadline với các job active và dành cho workflow owner, app admin, system owner)

2.Thêm cài đặt chi tiết cho loại chuyển tiếp workflow "Can forward at any stage"3.Thêm input key mặc định 

${list_stage_actual_user_end} để lấy thông tin: Tên Stage - họ tên người làm - ngày giờ hoàn thành stage đó. Thêm key ${user_job_title}, ${creator_job_title} để lấy thông tin job title


4.Tăng số lượng file upload lên 10 fileCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.