Chuyển tiếp một nhiệm vụ từ Quy trình này sang Quy trình khác như thế nào in

Sửa đổi trên: Fri, 6 Tháng 11, 2020 at 5:09 PM


Để thực hiện việc chuyển tiếp quy trình trong WorkFlow đầu tiên bạn cần truy cập vào https://workflow.base.vn/  . Hoặc click vào app Workflow như hình bên dưới.Để chuyển tiếp một nhiệm vụ từ Quy trình này sang một Quy trình khác thì bạn cần thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Bạn click vào Quy Trình bạn cần thao tác >> Click tiếp vào "Tuỳ Chỉnh" để tiến hành cài đặt chuyển tiếp nhiệm vụ ở giai đoạn bạn cần làm. • Bước 2: Ở phần "CHUYỂN TIẾP WORKFLOWS" >> bạn click "Chỉnh sửa". • Bước 3: Bạn chọn quy trình bạn cần chuyển tiếp nhiệm vụ sang. • Bước 4: Bạn cài đặt các thông tin mà bạn cần chuyển tiếp bao gồm: 
 1. Bạn muốn chuyển tiếp nhiệm vụ từ giai đoạn nào ?
 2. Chọn cách giao nhiệm vụ đến người thực thi.
 3. Bạn có muốn giữ thông tin người theo dõi ở giai đoạn trước không ?
 4. Trường tuỳ chỉnh sẽ được chuyển tiếp như thế nào ? • Bước 5: Bạn chọn nhiệm vụ cần chuyển tiếp và click vào mũi tên phía góc phải >> chọn tiếp "Chuyển tiếp đến workflow khác" • Bước 6: Chọn quy trình chuyển tiếp ** Lưu ý nếu bạn muốn chuyển tiếp một cách từ động bạn có thể tuỳ chỉnh theo các dưới đây:

 • Bước 1: Bạn click vào Quy Trình bạn cần thao tác >> Click tiêp vào "Tuỳ Chỉnh" để tiến hành cài đặt chuyển tiếp nhiệm vụ ở giai đoạn bạn cần làm. • Bước 2: Bạn click vào "Chỉnh sửa" ở quy trình mà bạn đã cài đặt chuyển tiếp • Bước 3: Bạn chọn option chuyển tiếp tự động như bên hình. Ngoài ra sẽ có nhiều option để bạn tuỳ chỉnh và "Cập nhật"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.